Pasqyrimi dhe përthyerja e valëve të dritës
(Shpjegimi sipas parimit të Huygensit)

Ky aplet është një lloj tutori, i cili shpjegon pasqyrimin dhe përthyerjen e valëve mbështetur në parimin e Hygensit. Shpjegimet për secilin hap jepen në kutinë e teksit. Kurdoherë që mbaron një hap, shtypnin butonin "Hapi tjetër"! Ju mund të ndaloni dhe të vazhdoni simulimin duke klikuar në butonin "Ndal / Vazhdo". Mund të ndryshoni: treguesin e përthyerjes së mjedisit të parë e mjedisit të dytë, të dyja së bashku dhe këndin e rënies. Mjedisi me tregues të përthyerjes më të vogël (shpejtësia e valës më e madhe), pikturohet me të verdhë. Mjedisi tjetër pikturohet me blu.

This browser doesn't support HTML5 canvas!