Lavjerrësi sustë

Ky aplet demostron ndryshimet e zhvendosjes, të shpejtësisë, të nxitimit tangencial, të forcës dhe ndryshimin e energjisë të lëkundjes së një lavjerësi sustë pa fërkim.

Butoni "Rivendos" e bie sferën e lavjerësit në pozicionin fillestar. Ju mund të filloni duke shtypur butonin "Fillo". Mund të ndaloni ose të vazhdoni lëkundjet e sferës duke shtypur butonin "Ndal / Rifillo". Po të zgjidhni opsionin "Lëvizja e ngadaltë", lëvizja do të jetë 10 herë më e ngadaltë. Koefiçienti i elasticitetit të sustës, nxitimi i rënies së lirë, masa e tij dhe amplituda e lëkundjes mund të ndryshohen brenda kufijve të caktuara.

This browser doesn't support HTML5 canvas!