Vala e qëndrueshme
(Shpjeguar nga mbivendosja e valës rënëse me atë të pasqyruar)

This browser doesn't support HTML5 canvas!