Izbijanje (bijenje)

Izbijanje (bijenje) je pojava koja nastaje kao rezultat slaganja dva harmonijska oscilovanja bliskih amplituda i bliskih frekvenci. Rezultantno kretanje je oscilovanje sa frekvencom jednakom poluzbiru frekvenci harmonijskih oscilovanja (dakle, bliskom njihovim frekvencama) koje ima promenljivu amplitudu. Ta amplituda se periodično menja sa frekvencom jednakom polurazlici harmonijskih oscilovanja (dakle mnogo manjom od njihovih frekvenci). Stoga se pri izbijanju opaža spora harmonijska promena amplitude od minimalne vrednosti (jednake razlici amplituda harmonijskih oscilovanja) do maksimalne amplitude (jednake zbiru amplituda harmonijskih oscilovanja).

Aplet koji je ovde predstavljen prikazuje simultane dijagrame dva harmonijska oscilovanja (y1 i y2) i rezultata njihovog slaganja (y). Harmonijska oscilovanja imaju jednake amplitude, a vrednost njihovih frekvenci se može izabrati u opsegu od 100 Hz do 1000 Hz.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

This browser doesn't support HTML5 canvas!