Sila potiska u tečnostima

Aplet pokazuje jednostavan eksperiment koji demonstrira Arhimedov zakon: dinamometrom se meri težina tela koje se potapa u tečnost i vadi iz nje.

U apletu se mogu podesiti površina osnovice is visina tela, gustina tela, gustina tečnosti i merni opseg dinamometra. Aplet računa težinu nepotopljenog tela uzimajući da gravitaciono ubrzanje iznosi 9,81 m/s² i upozorava ako je ta težina tela veža od mernog opsega dinamometra.

Dinamometar se može "uhvatiti" mišem za vrh i povlačiti naviše i naniže. Pri tome aplet izračuva i ispisuje vrednost "gaza" tela (visine do koje je telo potopljeno u vodu), istisnute zapremine, sile potiska i težine tela koju dinamometar meri.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Arhimedov zakon:
Sila potiska jednaka je težini istisnute tečnosti.