Elektromagnetski talas

Animacija prikazuje ravanski polarizovani elektromagnetski talas koji se prostire u pozitivnom smeru pravca x-ose. Vektori električnog polja (obojeni crveno) su paralelni y-osi, a vektori magnetskog polja (obojeni plavo) su paralelni z-osi.

This browser doesn't support HTML5 canvas!