Generator

Aplet simulira rad indukcionog generatora koji je, radi jasnoće, pojednostavljen: umesto namotaja sa mnogo navoja i gvozdenim nosačem prikazan je samo jedan provodnik pravougaonog oblika; provodnici koji stvaraju magnetsko polje zamenjeni su permanentnim potkovičastim magnetom; osovina na kojoj rotira namotaj nije prikazana, kao ni uređaj koji pokreće tu osovinu (najčešće turbina).

Aplet omogućava demonstraciju rada i generatora naizmenične struje (izborom opcije [Bez komutatora]) i generatora jednosmerne struje (izborom opcije [Sa komutatorom]).

U apletu se mogu menjati brzina i smer rotacije provodnika.

Tokom rada aplet prikazuje napon koji meri voltmetar, crta dijagram napona na izlasku iz generatora u zavisnosti od vremena, i prema izboru, pravac i smer kretanja provodnika, linije sila magnetskog polja i smer električne struje kojom generator napaja kolo.

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Vrednim sugestijama razvoj ovog apleta su pomogli gospoda Jürgen Giesen i Teun Koops.