Princip poluge

Aplet prikazuje simetričnu polugu po kojoj se mogu raspoređivati tegovi težine 1 N. Rastojanje između tačaka vešanja tegova i oslonca poluge može se očitati na osnovu obojenih polja na poluzi koja imaju širinu po 0,1 m.

Kada se aplet pokrene poluga je u ravnoteži. Postojeći tegovi se mogu premeštati držanjem levog tastera miša dok se pokreću. Teg se može odbaciti, ako se posle "otkačinjanja" levi taster miša otpusti pre "kačenja". Novi teg se dodaje kliktajem miša u praznoj površini apleta.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Poluga je u ravnoteži kada je zbir momenata sila koje deluju sa jedne strane oslonca jednak zbiru momenata sila koje deluju sa druge strane oslonca.