Elektromagnetska sila

Aplet prikazuje smer elektromagnetske sile koja deluje koja deluje na provodnik kroz koji teče električna struja a koji se ljulja u magnetskom polju potkovičastog magneta.

Simulacija se pokreće odnosno zaustavlja pritiskom na taster [Uklj./Isklj.]. Pritiskom na tastere [Promeni smer I] i [Okreni magnet] se menja smer proticanja struje kroz provodnik, odnosno smer magnetskog polja.

Nakon pokretanja, aplet prikazuje smerove električne struje (crvenim strelicama), smer magnetskog polja (strelicama plave boje) i smer elektromagnetske sile (strelicom crne boje).

This browser doesn't support HTML5 canvas!