Njutnova kolevka

Ovaj aplet simulira poznati eksperiment koji demonstrira zakone održanja količine kretanja i energije pri sudaru kuglica jednake mase.

U apletu se može izabrati broj kuglica koje se kreću.

This browser doesn't support HTML5 canvas!