Odbijanje i prelamanje svetlosti
(Objašnjenje Hajgensovim principom)

Aplet prikazuje dve sredine kojima se mogu zadati indeksi prelamanja. Optički ređu (onu koja ima manji indeks prelamanja) aplet boji žutom bojom, a optički gušću plavom. Takođe se može zadati i ugao pod kojim se svetlost pada na granicu ovih sredina.

Aplet se postavlja u početno stanje pritiskom na dugme [Restart], i u toku rada se može privremeno zaustaviti u bilo kom trenutku pritiskom na dugme [Pauza/Nastavak]. Dok se u desnoj polovini apleta prikazuje tekst objašnjenja, u levoj polovini se prikazuje simulirana animacija onoga što tekst objašnjava. Kada se završi jedan korak objašnjenja, pritiskom na dugme [Sledeci korak] prelazi se na sledeći korak objašnjenja, odnosno sledeću animaciju.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

This browser doesn't support HTML5 canvas!