Rezultanta sila (Sabiranje vektora)

Aplet demonstrira sabiranje sila koje deluju na materijalnu tačku.

U apletu je potrebno izabrati broj sila koje se sabiraju, a potom zadati svaku od tih sila (obojene ljubičasto) povlačenjem vrha vektora mišem. Vektorki zbir se izračunava pritiskom na dugme [Odredi rezultantu], a rezultanta se prikazuje crvenom bojom. Radna površina se može obrisati pritiskom na dugme [Obrisi crtez].

This browser doesn't support HTML5 canvas!