Difrakcija svetlosti na prorezu

Aplet simulira eksperiment interferencije svetlosti koja prolazi kroz prorez i pada na kružni ekran.

U apletu se kontinualno mogu menjati talasna dužina svetlosti i širina proreza, a aplet izračunava i prikazuje interferencionu sliku, uglove pod kojima se opažaju maksimumi i minimumi interferencione slike, i, u zavisnosti od izbora opcije, interferencionu sliku ili profil intenziteta svetlosti koja pada na ekran. Aplet takođe prikazuje numeričku vrednost relativnog (u odnosu na prvi maksimum) intenziteta svetlosti koja pada na ekran skrećući pod uglom koji se može izabrati pomoću klizača.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Uslov maksimuma (približno):
α = 0°   ili   b sin α  ≈  (k + ½) λ

b ... širina proreza
α ... ugao
k ... red maximuma (1, 2, 3, ...)
λ ... talasna dužina

Uslov minimuma:
b sin α  =  k λ

b ... širina proreza
α ... ugao
k ... red minimuma (1, 2, 3, ...)
λ ... talasna dužina