การเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ

การเคลื่อนที่เป็นวงกลม มีบทบาทสำคัญในธรรมชาติและเทคโนโลยี เช่น ดาวเคราะห์เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ในวงโคจรเกือบเป็นวงกลม การหมุนของขดลวดในมอเตอร์ไฟฟ้า

โปรแกรมนี้เลียนแบบการเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยแสดงให้เห็นว่า ตำแหน่ง ความเร็ว ความเร่งและแรงกระทำเปลี่ยนแปรไปตามเวลาอย่างไร ปุ่ม "Reset" จะนำวัตถุกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น เราสามารถเริ่มต้นหรือหยุดการแสดงด้วยปุ่มควบคุมอีกปุ่มหนึ่ง ถ้าเลือกเงื่อนไข "Slow motion" การเคลื่อนที่จะช้าลงสิบเท่า เราสามารถปรับค่ารัศมี คาบ และมวลของวัตถุในกรอบข้อความหลัง Radius:, Period: และ Mass: ตามลำดับ ใช้ปุ่มเลือกแสดงการแปรเปลี่ยนตามเวลาของปริมาณที่ต้องการ

This browser doesn't support HTML5 canvas!

เวกเตอร์ตำแหน่ง หรือ radius vector (สีแดง) เป็นเวกเตอร์ที่ลากจากจุดศูนย์กลางของการหมุน (จุดกำเนิดของระบบพิกัด) ไปยังวัตถุ เวกเตอร์ความเร็ว (สีม่วง) มีทิศทางสัมผัสกับวงกลมและตั้งฉากกับเส้นรัศมี เวกเตอร์ความเร่ง (สีน้ำเงิน) มีทิศทางพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลาง ความเร่งในกรณีนี้ไม่ใช่การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราเร็วซึ่งเป็นขนาดของความเร็ว แต่เป็นการแปรเปลี่ยนทิศทางของความเร็ว ซึ่งมีทิศทางเดียวกับ แรง (สีเขียว) ที่กระทำกับวัตถุ คำว่า ความเร่งสู่ศูนย์กลาง และ แรงสู่ศูนย์กลาง บ่งบอกว่าเวกเตอร์เหล่านี้มีทิศทางพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลมที่เป็นเส้นทางการเคลื่อนที่