การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น

โปรแกรมนี้แสดงการเคลื่อนที่แบบชนกันของวัตถุ 2 ก้อนใน 2 กรณี คือกรณีที่เป็นการชนแบบยืดหยุ่น elastic collision ที่ผลรวมของพลังงานจลน์ของวัตถุมีค่าคงตัว กับการชนแบบไม่ยืดหยุ่น perfectly inelastic collision ที่วัตถุเคลื่อนที่ติดกันไปด้วยความเร็วเท่ากัน ซึ่งพลังงานจลน์รวมมีค่าลดลงเนื่องจากถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานภายในวัตถุ

โมเมนตัมรวมของระบบมีค่าคงงตัว ไม่ว่าจะเป็นการชนแบบยืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่น การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์ถ่วงของระบบ(แสดงด้วยจุดสีเหลือง) ไม่ขึ้นกับกระบวนการชนกันของวัตถุ

กดปุ่มที่ด้านบนขวาเพื่อเลือกว่าจะแสดงการชนแบบยืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่น ปุ่ม "Reset" จะนำระบบกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น การเคลื่อนที่จะเริ่มต้นเมื่อกดปุ่ม "Start" ถ้าเลือกเงื่อนไข "Slow motion" การเคลื่อนที่จะช้าลง 10 เท่า

การปรับเปลี่ยนค่ามวลและความเร็วเริ่มต้น ทำได้โดยเขียนค่าที่ต้องการลงไปในกรอบข้อความ ความเร็วที่เป็นบวก (ลบ) หมายถึงเคลื่อนที่ไปทางขวา (ซ้าย) โปรแกรมจะปรับเปลี่ยนค่าให้อัตโนมัติถ้าใส่ค่าที่มากหรือน้อยเกินไป

โปรแกรมจะแสดงความเร็ว โมเมนตัมหรือพลังงานจลน์ตามที่เลือกด้วยการกดปุ่มทางด้านขวาล่าง

This browser doesn't support HTML5 canvas!