ตัวอย่างของผลดอปเลอร์

รถพยาบาลฉุกเฉินที่เปิดไซเรนวิ่งผ่านผู้สังเกตที่ยืนอยู่บนถนน

This browser doesn't support HTML5 canvas!

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ไม่ค่อยสมจริงนักเพราะต้องการให้เห็นผลดอปเลอร์อย่างชัดเจน จึงต้องปรับความเร็วของเสียงให้ต่ำกว่าที่เป็นจริง