มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

โปรแกรมแสดงการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งลดรูปเหลือเพียงส่วนสำคัญเพื่อความชัดเจน แทนที่จะเป็นขดลวดเคลื่อนที่ที่ควรจะมีเส้นลวดพันรอบแกนเหล็กอยู่หลายรอบก็เหลือเพียงวงลวดตัวนำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพียงวงเดียว โดยไม่เห็นแกนของวงลวด

ลูกศรสีแดงแสดงทิศทางของกระแสไฟฟ้า(จากบวกไปลบ) เส้นแรงสนามแม่เหล็ก (ชี้จากขั้วเหนือสีแดงไปยังขั้วใต้สีเขียว) แสดงเป็นสีน้ำเงิน ลูกศรสีดำแสดงแรงลอเรนซ์ที่กระทำกับตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

แรงลอเรนซ์มีทิศทางตั้งฉากกับทิศของกระแสไฟฟ้าและเส้นแรงสนามแม่เหล็ก ซึ่งเป็นไปตามกฎสามนิ้วของมือขวาที่รู้จักกันดีคือ :

นิ้วโป้ง : ทิศของกระแสไฟฟ้า
นิ้วชี้ : ทิศสนามแม่เหล็ก
นิ้วกลาง : ทิศของแรงลอเรนซ์
This browser doesn't support HTML5 canvas!