คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

โปรแกรมแสดงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เป็นคลื่นระนาบแบบโพลาไรซ์ ซึ่งกำลังเคลื่อนที่ในทิศทางตามแนวแกน x จะมีเวกเตอร์สนามไฟฟ้า (สีแดง) ขนานกับแกน y และเวกเตอร์สนามแม่เหล็ก (สีน้ำเงิน) ขนานกับแกน z

This browser doesn't support HTML5 canvas!