เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

โปรแกรมแสดงการทำงานของเจเนอเรเตอร์ ซึ่งลดรูปเหลือเพียงส่วนสำคัญเพื่อความชัดเจน แทนที่จะเป็นขดลวดเคลื่อนที่ที่ควรจะมีเส้นลวดพันรอบแกนเหล็กอยู่หลายรอบก็เหลือเพียงวงลวดตัวนำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพียงวงเดียว โดยไม่เห็นแกนของวงลวด

มีปุ่มสำหรับเลือกว่าจะแสดงเจเนอเรเตอร์แบบ AC (without commutator) หรือแบบ DC (with commutator)
ปุ่ม "Change direction" ใช้เปลี่ยนทิศทางของการหมุน
ปุ่มเลื่อนใช้สำหรับแปรค่าอัตราเร็วในการหมุน
ปุ่ม "Pause / Resume" ใช้หยุดการแสดงหรือแสดงต่อ ซึ่งไม่ได้หมายถึงหยุดการเคลื่อนที่จริงๆเพียงแต่หยุดเวลาไว้เท่านั้น

ถ้าคลิกในกรอบเลือกที่สอดคล้องกันโปรแกรมจะแสดงทิศของปริมาณต่อไปนี้
ทิศทางการเคลื่อนที่ขณะใดๆของวงลวด (Direction of movement) แสดงด้วยลูกศรสีดำ
เส้นแรงสนามแม่เหล็ก (Magnetic field) แสดงด้วยเส้นสีน้ำเงิน (ชี้ไปในทิศทางจากขั้วเหนือสีแดงไปยังขั้วใต้สีเขียว)
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Induced current) แสดงด้วยลูกศรสีแดง

This browser doesn't support HTML5 canvas!