วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง

โปรแกรมแสดงการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงของวัตถุด้วยความเร็วคงตัวและแสดงแรงต่างๆที่กระทำกับวัตถุ

ปุ่ม "Reset" จะนำวัตถุกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น
ปุ่ม "Start" จะเริ่มต้นการแสดง
ปุ่ม "Pause/Resume" จะหยุดการแสดงชั่วคราวหรือแสดงต่อ

แรงดึงอาจเลือกให้อยู่ในรูปของสปริงที่สามารถอ่านค่าแรงได้ (Springscale) หรือในรูปเวกเตอร์ของแรงต่างๆที่กระทำกับวัตถุ (Force vectors) เช่น น้ำหนัก แรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากกับพื้น แรงเสียดทาน และแรงที่จำเป็นสำหรับการเคลื่อนที่

สามารถปรับเปลี่ยนค่ามุมเอียงของพื้น น้ำหนักของวัตถุและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นกับวัตถุได้ภายในขอบเขตที่กำหนด โปรแกรมจะคำนวณค่าแรงที่เกี่ยวข้องให้ตามค่าที่ปรับ

This browser doesn't support HTML5 canvas!