การแทรกสอดของคลื่นทรงกลมหรือวงกลม 2 ขบวน

โปรแกรมนี้แสดงการแทรกสอดของคลื่นทรงกลมหรือวงกลม 2 ขบวน (เช่นคลื่นน้ำหรือคลื่นเสียง) ที่กระจายออกจากต้นกำเนิดด้วยเฟสตรงกัน การแทรกสอดที่จุดใดๆเป็นการรวมคลื่นที่มาจากต้นกำเนิดทั้งสองในขณะนั้น

สังเกตกรณีที่ขีดสุด 2 กรณี :

ตรงจุดที่ความแตกต่างของเส้นทางการเคลื่อนที่ของคลื่นทั้งสอง Δ เป็นเลขจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่น λ คลื่นจะมีเฟสตรงกันและรวมกันแบบเสริมกัน หมายความว่ายอดคลื่น (วงกลมสีดำ) มาถึงที่เวลาเดียวกัน และท้องคลื่น (วงกลมสีเทา) ก็มาถึงที่เวลาเดียวกันเสมอ เกิดการแทรกสอดแบบสร้างเสริม (แอมปลิจูดสูงสุด) จุดเหล่านี้จะอยู่บนเส้นโค้งสีแดงในภาพ

ตรงจุดที่ความแตกต่างของเส้นทางการเคลื่อนที่ของคลื่นทั้งสอง Δ เป็นครึ่งหนึ่งของเลขจำนวนเต็มคี่เท่าของความยาวคลื่น λ คลื่นจะมีเฟสตรงข้ามกันและรวมกันแบบหักล้างกัน หมายความว่ายอดคลื่น (วงกลมสีดำ) ขบวนหนึ่งมาถึงที่เวลาเดียวกับท้องคลื่น (วงกลมสีเทา) ของอีกขบวนหนึ่งเสมอ จึงเกิดการแทรกสอดแบบหักล้าง (แอมปลิจูดต่ำสุด) จุดเหล่านี้จะอยู่บนเส้นโค้งสีน้ำเงินในภาพ

ปุ่ม "Pause / Resume" ใช้สำหรับหยุดการแสดงหรือให้แสดงต่อ ถ้าเลือกเงื่อนไข "Slow motion"การเคลื่อนที่จะช้าลงห้าเท่า ระยะห่างระหว่างต้นกำเนิดและความยาวคลื่น สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใส่ค่าลงในกรอบข้อความที่กำหนด (อย่าลืมกดแป้น "Enter"!) ทางด้านล่างของโปรแกรม จะแสดงค่าความแตกต่างของเส้นทางการเคลื่อนที่ของคลื่นที่ไปถึงจุดสีม่วงพร้อมกัน จุดนี้สามารถเลื่อนตำแหน่งได้โดยใช้เมาส์ลาก

This browser doesn't support HTML5 canvas!