กฎข้อที่สองของเคปเลอร์

ดาวเคราะห์จะอยู่ที่ไหนในวงโคจรขณะเวลาที่กำหนดe? ในปี 1609 โยฮัน เคปเลอร์ Johannes Kepler ตอบคำถามนี้ได้ด้วยกฎง่ายๆต่อไปนี้ :

กฎข้อที่สองของเคปเลอร์สำหรับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ที่ไม่ถูกรบกวน:
เส้นตรงที่เชื่อมต่อตำแหน่งดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์จะกวาดพื้นที่เท่าๆกันในช่วงเวลาเท่าๆกัน

กฎข้อนี้แสดงได้ด้วยโปรแกรม ทางด้านขวาบนเป็นรายชื่อดาวเคราะห์ 9 ดวงและดาวหางฮัลเลย์ที่สามารถเลือกแสดงได้ นอกจากนี้ยังสามารถหาวงโคจรของวัตถุท้องฟ้าที่จินตนาการขึ้นมาโดยใส่ระยะครึ่งแกนยาวและค่าความรี (eccentrity)ระหว่าง 0 - 1 เสร็จแล้วอย่าลืมกดแป้น "Enter" การหยุดการแสดงการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และเริ่มต้นใหม่ทำได้โดยใช้ปุ่ม "Pause / Resume"หรือทำให้เคลื่อนที่ช้าลง ถ้าเลือกเงื่อนไข "Sectors", โปรแกรมจะแสดงพื้นที่สองส่วนที่เท่ากันและนาฬิกาจับเวลาสองเรือนที่ใช้บอกเวลาเมื่อผ่านส่วนทั้งสองเป็นจำนวนเท่าของคาบการโคจร การเพิ่มหรือลดพื้นที่ทำได้โดยใช้ปุ่มเลื่อน หรือบิดด้วยการกดปุ่มเมาส์ เวกเตอร์ความเร็วจะเลือกให้แสดงหรือไม่ก็ได้ ทางด้านขวาล่างของกรอบควบคุมยังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระยะห่างจากดวงอาทิตย์ด้วยโดยใช้หน่วยดาราศาสตร์ (1 AU = 1.49597870 × 1011 m) ส่วนความเร็วมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อวินาที (km/s)

This browser doesn't support HTML5 canvas!