หลักการของคาน

โปรแกรมแสดงคานสมมาตรที่มีมวลบางส่วนห้อยแขวนอยู่ แต่ละก้อนมีน้ำหนัก 1.0 N. แขนของคานมีสเกลเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวสลับน้ำเงินเพื่อความสะดวกในการอ่านความยาว สี่เหลี่ยมแต่ละรูปมีความยาว0.10 m. คานอยู่ในสมดุลเมื่อตอนเริ่มต้น

การเพิ่มมวลทำโดยกดปุ่มเมาส์ที่จุดใดๆแล้วลากไปปล่อยตรงตำแหน่งที่ต้องการ หากจะลด หรือย้ายมวลให้กดปุ่มเมาส์ที่ตัวมวล

This browser doesn't support HTML5 canvas!
คานจะอยู่ในสมดุลถ้าทอร์กรวมทางด้านซ้ายเท่ากับทอร์กรวมทางด้านขวา