แรงลอเรนซ์

โปรแกรมนี้แสดงแรงลอเรนซ์ซึ่งกระทำกับตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าขณะที่ตัวนำห้อยแขวนอยู่ในสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กรูปเกือกม้า

ปุ่ม "On / Off" ใช้เปิด-ปิดกระแสไฟฟ้า
ปุ่ม "Reverse current" ใช้กลับทิศของกระแสไฟฟ้า
ปุ่ม "Turn magnet" ใช้กลับทิศของสนามแม่เหล็ก

ถ้าคลิกในกรอบเลือกที่สอดคล้องกันโปรแกรมจะแสดงทิศของปริมาณต่อไปนี้
กระแสไฟฟ้า (Current direction) แสดงด้วยลูกศรสีแดง
เส้นแรงสนามแม่เหล็ก (Magnetic field) แสดงด้วยเส้นสีน้ำเงิน
แรงลอเรนซ์ (Lorentz force) แสดงด้วยลูกศรสีดำ

This browser doesn't support HTML5 canvas!