เปลของนิวตัน

โปรแกรมนี้แสดงอุปกรณ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีที่แสดงการคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน

This browser doesn't support HTML5 canvas!