ระบบรอก

ใช้เมาส์เลื่อนน้ำหนักที่ห้อยแขวนจากรอกให้สูงขึ้นหรือต่ำลง ถ้ากดปุ่มเมาส์จะเห็นตาชั่งสปริงปรากฏขึ้นมาเพื่อแสดงค่าความตึงในเส้นเชือก น้ำหนักที่ห้อยแขวนและจำนวนรอกสามารถเปลี่ยนค่าได้โดยใส่ลงในกรอบที่กำหนด น้ำหนักที่เกินขีดจำกัดของตาชั่งสปริง (10 N) จะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

This browser doesn't support HTML5 canvas!