แรงลัพธ์

โปรแกรมนี้แสดงการรวมแรงหลายแรงที่กระทำกับวัตถุที่เป็นจุด สามารถเลือกจำนวนแรงจากกรอบเลือกที่อยู่ทางด้านขวา แล้วปรับเปลี่ยนขนาดและทิศทางของแรงแต่ละแรงที่แสดงด้วยลูกศรสีน้ำเงินด้วยการลากเมาส์ที่หัวลูกศรไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ถ้าต้องการหาผลรวมของแรงที่กระทำกับวัตถุ ต้องทำการบวกเวกเตอร์ ทันทีที่กดปุ่ม "Find out resultant" โปรแกรมจะแสดงการเลื่อนเวกเตอร์ของแรงที่จำเป็นเพื่อรวมแรงทั้งหมดแล้ววาดแรงลัพธ์เป็นลูกศรสีแดง กดปุ่ม "Clear construction" เมื่อต้องการลบวิธีสร้างการรวมแรง

This browser doesn't support HTML5 canvas!