Hemişelik tizlenme bilen hereket etmek

Ulag hemişelik tizlenme bilen sürýär. Ýaşyl panelden tizlenmäni, başlangyç ýagdaýy hem-de tizligi sazlap bolýar (Enter basmaly). Ýokarda sagda ýerleşen knopkany basyp ulagy başdaky ýagdaýyna getirip bilersiň. Haýal hereketi saýlap 10 esse haýal işledip bolýar.

Üç sany sagat başdan geçen wagty görkezýär. Ulag öz bamperi bilen şöhle böwete ýetenden soň sagat durar. Şöhle böwetleriň ikisini hem myşkaň knopkasyny basyp saklap süýşürmek mümkin.

Üç sany diagramma ulagyň hereketini görkezýär:

This browser doesn't support HTML5 canvas!