Baglanan maýatnikler

Pes gatylygy bolan pružina bilen baglanan iki sany maýatnik görkezilen. Bular ýaly sistemalara yrgyldamanyň energiýasynyň hemişe bir bölek sistemasyndan beýlekä geçmegi mahsuzdyr.

Sistemanyň garmonikasyny şeýle alyp bolar:

islendik bir başlangyç ýagdaý üçin girizilende, yrgyldamanyň jemi energiýasy üýtgäp maýatnikleriň birine geçip durar: ortaky ýagdaýda bolan maýatnik barha ulalýan amplituda bilen yrgyldar, şol bir wagtda beýleki maýatniňki peseler. Belli bir pursatda diňe birinji maýatnik yrgyldar, beýleksis ortaky ýagdaýda durar. Ondan soň bu prosess ýenede tersligine gaýtalanar.

This browser doesn't support HTML5 canvas!