Radioaktiw bölünme hatary

Radioaktiwlik prosessleri 3 topara böllüp bolar:

Görkezilen ýadrolaryň tablisasynda himiki bellikler we massa sanlar gysgaça beýan edilen. Protonlaryň sany çepde, neýtronlaryň sany bolsa sütüniň başynda getirilendir. Alfa bölýnme üçin sary reňk we beta bölünme üçin gök reňk ulanylýar. Aşakda çep tarapda radioaktiw hatary saýlanandan soň, myşka bilen ýaşyl knopka birnäçe gezek basmaly - şonda haýsy ýadrolar yzly-yzyna döreýändigini görüp bolar.

This browser doesn't support HTML5 canvas!