Generator

Düşündirmegi ýeňilleşdirmek üçin, generatoryň diňe esasy bölekleri görkezilen: sarymly we demir okly ýakoryň ýerine diňe ýeke bir göniburçluk geçiriji halka getirilen, bu halkanyň aýlanma oky hem gizlenen.

Ýokarda sag tarapda ýerleşen knopkalar arkaly AC generatory (üýtgeýän tokly - kollektorsyz), ýa-da DC generatory (hemişelik tokly - kollektorly) saýlap bolýar. Aýlaw ugruny hem tizligini degişli knopkalar arkaly sazlap bolýar. Gara görkezgiç diller her pursat üçin hereket ugruny görkezýärler. Magnit meýdanyň çyzyklaryny gök reňkden tanap bolýar - olar gyzyl reňkli demirgazyk polýusdan ýaşyl reňkli polýusa tarap ugrukdyrylandyr. Gyzyl diller bolsa induksiýa bilen dörän toguň adaty ugruny görkezýärler.

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Thanks to Mr. Jürgen Giesen and Mr. Teun Koops for their valuable suggestions!