Leňňer (ryçag) prinsipi

Simmetrik görnüşli leňňer görkezilen, onuň birnäçe ýükleri bar (her ýükde bolan agram 1.0 N deňdir). Leňňeriň eginleriniň bahalaryny reňkli göniburçluklardan görmek bolýar; bir göniburçluk 0.10 m laýyk gelýär. Programma açylan wagty leňňer deňagramlykda dur.

Myşkanyň knopkasyny basyp ýükleri başga ýere geçirip ýa-da täzeleri goşup bolýar. Meňzeş usulda, ýüklere basyp olary ýok etmek bolýar.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Leňňer deňagramlykda bolar haçan-da çep tarapdaky jemi moment sag tarapdaky jemi momente deň bolanda.