Omuň kanuny

Ýönekeý zynjyr görkezilen, onuň düzümine bir rezistor, woltmetr (rezistora parallel birleşdirilen) we ampermetr (rezistora yzygider birleşdirilen) girýär. Ölçeýji abzallaryň maksimal göterýän bahalaryny sazlap bolýar. Garşylygy hem-de naprýaženiýeni 4 knopka arkaly çalşmak mümkin.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Naprýaženiýe hem-de toguň güýji hemişelik temperaturaly metal geçirijide göni proporsional bolýandyrlar.