Tigirçekleriň (şkiw) sistemasy

Ýükleri myşka arkaly galdyryp ýa-da düşürip bolýar. Myşkanyň knopkasyny basyp, pružina terezini çykarmak bolýar, ol ýüpiň dartylmagyny görkezer. Ýükleriň we asma tigirçekleriň agramlaryny sazlap bolýar. Tereziniň göterip biljek 10 N çäginden aşýan bahalar awtomatik üýtgediler.

This browser doesn't support HTML5 canvas!