Ýagtylygyň döwülmegi

Ýagtylyk şöhlesi ýokarky çep tarapdan düşüp iki serişdäniň araçägine girýär. Iki serişde üçin madda düzümini saýlamak mümkin. Döwülme koeffisienti has ýokary bolan serişde gök reňkli, beýlekisi bolsa sary. Gaçýan şöhläni myşka arkaly sazlamak mümkin. Şu aşakky burçlar hasaplanylar:

Gaçýan burç(gara)
Serpikdirme burçy(gök)
Döwülme burçy(gyzyl)

Bellik: Döwülme koeffisienti dürli tolkun uzynlyklar üçin çalaja üýtgeşik bolup biler. Bu hadysa dispersiýa aýdylýar.

This browser doesn't support HTML5 canvas!