Pružinaly maýatnik

Maýatnik yrgyldan wagty (sürtülmesiz diýip kabul edilen) uzalmanyň, tizligiň, galtaşma tizlenmäniň, güýjüň we energiýanyň üýtgemegi görkezilen. Pružiniň hemişeligini, massany, agyrlyk güýjüniň tizlenmesini hem-de yrgyldamanyň amplitudasyny belli çäklerde sazlamak bolýar. Degişli knopka basyp, başga bir fiziki ululygy saýlamak bolýar.

This browser doesn't support HTML5 canvas!