Napoleonův bod trojúhelníku

Nad stranami (vně) trojúhelníku vztyčíme rovnostranné trojúhelníky. Každý vrchol spojíme s těžištěm protilehlého rovnostranného trojúhelnílku. Tato kostrukce nám poskytne tzv. 1. Napoleonů bod.

Celé to také funguje, pokud rovnostranné trojúhelníky narýsujeme směrem dovnitř do trojúhelníku (2. Napoleonů bod). Tento případ je však poměrně nepřehledný.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!
 

Zpět na přehled