Zdánlivý pohyb hvězd

Když se podíváme do hvězdářských tabulek, zjistíme, že polohy hvězd jsou tam popsány pomocí dvou úhlů - tzv. rektascenzí a deklinací. Ale Země rotuje kolem své osy. To znamená, že pozice hledané hvězdy závisí nejen na poloze pozorovacího stanoviště (dáno geografickou polohou), ale i na okamžiku pozorování (datum a čas).

S touto HTML5 animací si může vyzkoušet, jak se poloha hvězdy bude měnit v závislosti na těchto parametrech (Nezapomeňte na to, že každé zadání do textového pole musí být potvrzeno klávesou "Enter"). Kliknutím myši na tlačítko "Reset" opětovně nastavíte původní hodnoty animace. Tlačítkem "Start / Zastavit / Dále" můžeme tento zdánlivý pohyb hvězd trasovat. Kdo chce pozorovat světovou sféru z jiného směru, může použít dva posuvníku vpravo dole.

K dalšímu studiu se nabízejí další "zvýrazněné" položky: K výběru jsou různé parametry sférické astronomie, které jsou vysvětleny tomto odkazu. Toho, kdo se chce o těchto pojmech dozvědět více, odkazuji na stránky s podrobnějším vysvětlením autora Jürgena Giesena (psáno anglicky).

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Poznámka: Rektascenze i hvězdný čas jsou zde uváděny v úhlových stupních. V astronomii se pro oba tyto úhly obvykle používají časové jednotky (1 h odpovídá 15°).

Srdečné díky panu Jürgenu Giesenovi za jeho podnětné návrhy!