Zdánlivý pohyb hvězd
Vysvětlení pojmů

Azimut
Úhel určující vzdálenost hvězdy od místního poledníku. Tento úhel se měří na obzorníku. Oproti azimutu geografickému se měří od jihu a kladný směr je ve směru: J Z S V.
Deklinace
Úhel vyjadřující výšku hvězdy nad/pod světovým rovníkem; kladná je na severní polokouli světové sféry, záporná pokud je na jižní polokouli světové sféry.
Deklinační kružnice
Totéž co hodinová kružnice
Jarní bod
Bod na světovém rovníku, ve kterém se nalézá Slunce na první jarní den (pro severní polokouli) - den 21. března.
Hlavní kružnice
Průniková křivka (kružnice) povrchu koule (zde světové sféry) s rovinou procházející středem koule.
Světová osa
Prodloužení zemské osy
Světový rovník
Průniková kružnice světové sféry a roviny zemského rovníku.
Světové póly
Průsečíky prodloužení zemská osy se světovou sférou (severní světový pól a jižní světový pól).
Výška hvězdy
Úhel hvězdy nad obzorníkem; kladná pro hvězdy nad horizontem, záporná pro hvězdy pod horizontem.
Výšková kružnice
Hlavní kružnice na světové sféře procházející přes Zenit (nadhlavník) a Nadir (podnožník), na které se nalézá hvězda.
Nadir (podnožník)
Bod na světové sféře nalézající se kolmo pod pozorovacím stanovištěm.
Místní poledník
Hlavní kružnice, na které leží severní a jižní bod, stejně tak i Zenit a Nadir.
Rektascenze
Úhel mezi jarním bodem a průsečíkem hodinové kružnice dané hvězdy na světové sféře; měřený po světovém rovníku od jarního bodu v opačném směru k zdánlivému pohybu hvězd.
Hvězdný čas
Hodinový úhel jarního bodu.
Hodinová kružnice (též Deklinační kružnice)
Hlavní kružnice na světové sféře procházející hvězdou a oběma světovými póly.
Hodinový úhel
Úhel mezi místním poledníkem a hodinovou kružnicí dané hvězdy; měřený na světovém rovníku od místního poledníku ve směru zdánlivého pohybu hvězd (J Z S V).
Zenit (nadhlavník)
Bod na světové sféře ležící kolmo (přímo) nad pozorovacím stanovištěm.
 

 

URL: https://www.walter-fendt.de/html5/acz/stpos1_cz.htm
Walter Fendt, 12. ledna 1999
Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední aktualizace: 21. listopadu 2016

zurück zpět na hlavní stránku