Tětivový čtyřúhelník - Odpovědi

 
a) Mezi tětivové čtyřúhelníky patří obdélník, čtverec a rovnoramenný lichoběžník.
b) Stejnobarevné úhly jsou stejně velké, protože jde o úhly při základně rovnoramenného trojúhelníku. (Ramena v tomto trojúhelníky mají délku poloměru kružnice opsané.)
c) Součet dvou protějších úhlů je přece vždy součet jednoho zeleného, modrého, červeného a černého úhlu.
d) Součet velikostí dvou protilehlých úhlů činí právě 180°.

zpět zpět na hlavní stránku