Tětivový čtyřúhelník

Definice:
Čtyřúhelník, k němuž lze setrojit opsanou kružnici, se nazývá tětivový.
Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Pomocí stisknutí tlačítka a pohybu myši lze posouvat jednotlivými vrcholy čtyřúhelníku.
(Z důvodu přehlednosti je zde brán jen případ, ve kterém střed kružnice opsané leží uvnitř čtyřúhelníku.)

Otázky

Jaké dosud známé typy čtyřúhelníků náleží mezi tětivové čtyřúhelníky?
Proč jsou stejnobarevné úhly stejně velké?
Jak to, že součet dvou protilehlých vnitřních úhlů tětivového čtyřúhelníku je stejně velký jako součet zbylých vnitřních úhlů?
Jak velký je tedy součet velikostí dvou protilehlých úhlů?

Odpovědi

V tětivovém čtyřúhelníku je součet velikostí dvou protilehlých
vnitřních úhlů 180°.