Pružná a nepružná srážka

Tato HTML5-App pomocí srážky dvou vozíků znázorňuje dva krajní případy kolizních situací: Dokonale pružnou srážku - vyznačující se platností zákona zachování kinetické energie - a dokonale nepružnou srážku - (vozíky se spojí a mají stejnou rychlost) součet kinetické energie v porovnání s původní hodnotou se sníží, část energie se převede na vnitřní energii (teplo).

Celková hybnost obou těles se zachovává vždy nezávisle na tom, zda šlo o srážku pružnou či neopružnou. Pohyb hmotného středu (těžiště) soustavy dvojice vozíků (znázorněn žlutým bodem) není nikterak ovlivněn procesem srážky.

Použitím vhodného tlačítka v pravém horním rohu zeleného panelu můžete zvolit typ srážky. Tlačítko „Reset” přenese vozíky do jejich původní pozice. Animace je odstartována tlačítkem „Start”. 10× zpomalit pohyb můžete volbou „Zpomaleně”.

Do příslušných textových polí lze zadávat velikosti hmotnotí a rychlostí jednotlivých vozíků. Kladné (záporné) hodnoty rychlosti budou brány jako pohyb na pravou (levou) stranu. Příliš velké hodnoty jsou automaticky opraveny na přijatelné hodnoty.

V závislosti na volbě dolních přepínačů bude animace graficky znázorňovat buď okamžité rychlosti, hybnosti nebo kinetickou energii.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Vzorce pro tuto aplikaci jsou zahrnuty v matematickém dodatku.