Rovnováha troch síl

V tejto HTML5-App je predložený jednoduchý pokus týkajúci sa rovnováhy troch síl: Závažia sú zavesené na troch nitiach. Dve z nití běžia celkom bez trenia ces kladky. Tri sily vzájomne pôsobiace na uzlík (znázornené farebnými vektormi) sú v rovnováhe.

V troch textových poliach môžete zadať veľkosti jednotlivých síl v rozmedzí 1 N10 N. (Nezabudnite stlačiť „Enter”) Všimnite si, že každá sila musí byť menšia než súčet ďalších dvoch síl! Ťahom za kladku možno posúvať nielen stojanom, ale i kladkou po ňom. Voľbou Rovnobežník si zvolíte, či sa má zobraziť vektorový rovnobežník pre sily na ľavej a pravej strane smerom hore (červená alebo modrá). V dolnej pravej časti sú uvedené uhly, ktoré zviera červená resp. modrá sila so zvislým smerom.

Tento prehliadač nepodporuje HTML5 Canvas!

Vzťahy pre výpočet uhlov sú uvedené v matematickom dodatku.