Matematikany öwredýän kiçijik programmalar

Walter Fendt
Terjime: PICTT
Türkmen wersiýasy
Turkmen
www.walter-fendt.de/html5/mtk (HTML5, 28 apps, 2021-02-03)
Download
(2021-01-29)
Deutsch
Deutsch
Česky
Česky
Español
Español
English
English
Français
Français
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Português
Português
Thai
Thai

Arifmetika

Ölçeg birlikleriň birini başga geçirmek 03/25/2001 - 01/16/2018
Primifos - ýönekeý köpeldijilere dargatmak oýuny 10/18/1998 - 01/16/2018
1-den 1 000 000 000 000 çenli ýönekeý sanlaryň tablisasy 10/17/2003 - 01/29/2021

Planimetriýa

Parallel çyzyklardaky bolan burçlar 03/21/2006 - 05/30/2018
Üçburçlugyň burçlarynyň jemi 06/11/1998 - 05/30/2018
Ýönekeý geometriki özgertmeler 06/19/1999 - 01/16/2018
Falesiň töweregi we teoremasy 06/17/1998 - 01/16/2018
Üçburçlukda bolan ýörite çyzyklar we töwerkler 10/25/1998 - 01/16/2018
Burçlary bilen töwerege galtaşýan üçburçluk 11/25/1997 - 01/31/2021
Içine çyzylan üçburçluk 11/04/1998 - 01/31/2021
Aýlawly dörtburçluk (içine çyzylan dörtburçluk) 11/01/1997 - 01/16/2018
Galtaşýan dörtburçluk (töwerege taraplary bilen galtaşýan dörtburçluk) 10/01/2000 - 01/16/2018
Töwerekdäki burçlar 11/01/1997 - 01/17/2018
Parallel çyzyklardaky proporsional bölekler 04/27/2000 - 01/17/2018
Pifagoryň teoremasy (1) 02/19/2001 - 01/17/2018
Pifagoryň teoremasy (2) 11/01/1997 - 01/17/2018
Arhimediň ekiz töwerekleri 04/11/2000 - 01/29/2021
Içine çyzylan töwerekleriň zynjyry 03/04/2005 - 01/17/2018
Töwerek we onuň meýdany 11/22/2002 - 02/03/2021

Stereometriýa

Platonyň jisimleri 06/08/1998 - 01/17/2018
Şaryň göwrümi (Kawalýeriň prinsipi) 09/04/2000 - 01/17/2018

Trigonometriýa

Sinus, kosinus we tangens 12/25/1997 - 01/17/2018

Sferiki geometriýa

Şar görnüşli üçburçluk 02/06/1999 - 01/17/2018

Wektorly analiz

Wektoryň komponentleri 07/22/1998 - 01/17/2018
Çyzygyň üç-ölçegli giňişlikde bolan wektor deňlemesi 09/16/1999 - 01/17/2018

Analiziň esaslary

Kesiji çyzygyň ýapgytlygy / galtaşma çyzyk 02/22/1998 - 01/17/2018
Funksiýanyň birinji we ikinji önümi 10/10/1999 - 01/17/2018

Kompleks sanlar

Kompleks sanlar bilen arifmetiki opresaiýalary geçirmek 12/04/1999 - 01/17/2018

Walter Fendt, 3 fewral 2021
Fizika Astronomiýa Baş sahypa E-Mail
Fizika Astronomiýa Baş sahypa E-Mail