Mathematika

Matematikany öwredýän kiçijik programmalar

Walter Fendt
Terjime: PICTT
Türkmen wersiýasy
Turkmen
(HTML5, 25 apps, 2019-02-21)
Download
(2019-02-21)
Deutsch
Deutsch
Česky
Česky
Español
Español
English
English
Français
Français
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Português
Português
Thai
Thai
Arifmetika
Ölçeg birlikleriň birini başga geçirmek 03/25/2001 - 01/16/2018
Primifos - ýönekeý köpeldijilere dargatmak oýuny 10/18/1998 - 01/16/2018
1-den 1 000 000 000 000 çenli ýönekeý sanlaryň tablisasy 10/17/2003 - 01/16/2018
Planimetriýa
Parallel çyzyklardaky bolan burçlar 03/21/2006 - 05/30/2018
Üçburçlugyň burçlarynyň jemi 06/11/1998 - 05/30/2018
Ýönekeý geometriki özgertmeler 06/19/1999 - 01/16/2018
Falesiň töweregi we teoremasy 06/17/1998 - 01/16/2018
Üçburçlukda bolan ýörite çyzyklar we töwerkler 10/25/1998 - 01/16/2018
Aýlawly dörtburçluk (içine çyzylan dörtburçluk) 11/01/1997 - 01/16/2018
Galtaşýan dörtburçluk (töwerege taraplary bilen galtaşýan dörtburçluk) 10/01/2000 - 01/16/2018
Töwerekdäki burçlar 11/01/1997 - 01/17/2018
Parallel çyzyklardaky proporsional bölekler 04/27/2000 - 01/17/2018
Pifagoryň teoremasy (1) 02/19/2001 - 01/17/2018
Pifagoryň teoremasy (2) 11/01/1997 - 01/17/2018
Arhimediň ekiz töwerekleri 04/11/2000 - 01/17/2018
Içine çyzylan töwerekleriň zynjyry 03/04/2005 - 01/17/2018
Stereometriýa
Platonyň jisimleri 06/08/1998 - 01/17/2018
Şaryň göwrümi (Kawalýeriň prinsipi) 09/04/2000 - 01/17/2018
Sferiki geometriýa
Şar görnüşli üçburçluk 02/06/1999 - 01/17/2018
Trigonometriýa
Sinus, kosinus we tangens 12/25/1997 - 01/17/2018
Wektorly analiz
Wektoryň komponentleri 07/22/1998 - 01/17/2018
Çyzygyň üç-ölçegli giňişlikde bolan wektor deňlemesi 09/16/1999 - 01/17/2018
Analiziň esaslary
Kesiji çyzygyň ýapgytlygy / galtaşma çyzyk 02/22/1998 - 01/17/2018
Funksiýanyň birinji we ikinji önümi 10/10/1999 - 01/17/2018
Kompleks sanlar
Kompleks sanlar bilen arifmetiki opresaiýalary geçirmek 12/04/1999 - 01/17/2018

Walter Fendt, 21 fewral 2019