Fizika

Fizikany öwredýän kiçijik programmalar

Walter Fendt
Terjime: PICTT
Türkmen wersiýasy
Turkmen
(HTML5, 51 apps, 2020-03-22)
Download
(2020-02-20)
Deutsch
Deutsch
Česky
Česky
Dansk
Dansk
Ελληνικά
Ελληνικά
English
English
Español
Español
Eesti
Eesti
Français
Français
Magyar
Magyar
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Polski
Polski
Português
Português
Română
Română
Русский
Русский
Slovenčina
Slovenčina
Shqip
Shqip
Srpski
Srpski
Thai
Thai
Mehanika
Hemişelik tizlenme bilen hereket etmek 11/02/2000 - 04/01/2018
Üç sany güýjüň deňagramlygy 03/11/2000 - 04/01/2018
Deň täsir ediji güýç (wektorlaryň goşulmasy) 11/02/1998 - 04/01/2018
Güýçleri düzüji komponentlere dargatmak 05/30/2003 - 04/01/2018
Tigirçekleriň (şkiw) sistemasy 03/24/1998 - 04/01/2018
Leňňer (ryçag) prinsipi 11/02/1997 - 04/01/2018
Ýapgyt tekizlik 02/24/1999 - 04/01/2018
Nýutonyň ikinji kanuny bilen bagly tejribe 12/23/1997 - 04/01/2018
Top okunyň hereketi 09/13/2000 - 04/01/2018
Maýyşgak hem-de maýyşgak däl çakyşmalar 11/07/1998 - 04/01/2018
Nýutonyň çarçuwasy (Energiýanyň hem-de hereket mukdarynyň saklanmasy) 11/04/1997 - 04/01/2018
Töwerek boýunça deňölçegli hereket 03/25/2007 - 04/01/2018
Karuseliň modeli (merkeze ymtylýan güýç) 03/10/1999 - 04/01/2018
Kepleriň birinji kanuny 03/25/2000 - 04/01/2018
Kepleriň ikinji kanuny 04/04/2000 - 04/01/2018
Suwuklyklarda bolan gidrostatik basyş 02/03/1999 - 02/06/2019
Suwuklyklarda bolan itip çykaryjy güýji 04/19/1998 - 04/01/2018
Yrgyldamalar we tolkunlar
Ýönekeý maýatnik 05/21/1998 - 04/01/2018
Pružinaly maýatnik 05/24/1998 - 04/01/2018
Baglanan maýatnikler 07/05/1998 - 04/01/2018
Mejbury yrgyldamalar (rezonans) 09/11/1998 - 04/01/2018
Yrgyldama 10/21/2001 - 04/01/2018
Dik duran tolkun (serpikdirilen tolkunyň üst-üstüne goýulma mysalynda) 07/09/2003 - 04/01/2018
Dik duran uzynlygyna gidýän tolkunlar 06/08/1998 - 04/01/2018
Iki sany töwerek ýa-da sferik şekilli tolkunlaryň interferensiýasy 05/22/1999 - 04/01/2018
Doppler effektiniň mysaly 02/25/1998 - 04/01/2018
Elektrodinamika
Magnit pürsiniň döredýän magnit meýdany 04/20/2001 - 04/01/2018
Tokly geçiriji siminiň döredýän magnit meýdany 09/18/2000 - 04/01/2018
Lorentz güýji 06/01/1998 - 04/01/2018
Hemişelik tokly işleýän elektrik motor 11/29/1997 - 04/01/2018
Generator 05/08/1998 - 04/01/2018
Omuň kanuny 11/23/1997 - 04/01/2018
Rezistorlaryň utgaşdyrylmagy 09/11/2002 - 02/20/2020
Potensiometr 02/16/2006 - 04/01/2018
Witston deňagramlyk köprisi 02/11/2006 - 04/01/2018
Ýönekeý üýtgeýän tok (AC) zynjyry 06/13/1998 - 04/01/2018
Rezistorlaryň, induktorlaryň we kondensatorlaryň utgaşdyrylmagy 03/19/2004 - 03/22/2020
Electromagnitli yrgyldama kontur 12/08/1999 - 04/01/2018
Elektromagnit tolkun 09/20/1999 - 04/01/2018
Optika
Ýagtylygyň döwülmegi 12/20/1997 - 04/01/2018
Ýagtylyk tolkunlaryň serpikdirilmegi hem-de döwülmegi (Güýgens prinsipi düşündirme) 03/05/1998 - 04/01/2018
Ulaldyjy linzada keşbiň emele gelmegi 12/23/2008 - 04/01/2018
Astronomik refraktor-teleskop 03/08/2000 - 04/01/2018
Goşa deşikde ýagtylyk interferensiýasy 10/07/2003 - 04/01/2018
Bir deşikde ýagtylyk interferensiýasy 10/11/2003 - 04/01/2018
Termodinamika
Ideal (kämil) gazda bolup geçýän ýörite prosessler 12/25/1999 - 10/30/2019
Otnositellik teoriýasy
Wagtyň haýallanmagy 11/15/1997 - 04/01/2018
Atom fizikasy
Fotoelektrik Effekt 02/20/2000 - 02/06/2019
Bor tarapyndan düzülen wodorod atomyň teoriýasy 05/30/1999 - 04/01/2018
Ýadro fizikasy
Radioaktiw bölünme hatary 07/20/1998 - 04/01/2018
Radioaktiw bölünmäniň kanuny 07/16/1998 - 04/01/2018

Walter Fendt, 22 mart 2020