Matematické HTML5 animace

Walter Fendt
Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Česká verze
Česky
www.walter-fendt.de/html5/mcz (HTML5, 98 Apps, 2022-08-13)
Stáhnout
(2022-02-10)
Deutsch
Deutsch
English
English
Español
Español
Français
Français
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Português
Português
Thai
Thai
Türkmençe
Türkmençe

Aritmetika

Písemná matematika (základní aritmetické operace) 24.8.1998 - 10.12.2017
Výpočty bez chyb zaokrouhlováním 22.6.2020 - 21.9.2020
Převody jednotek 25.3.2001 - 10.12.2017
Primyphos - hra s rozkladem na prvočinitele 18.10.1998 - 1.12.2017
Prvočísla do 1 000 000 000 000 17.10.2003 - 1.12.2017

Algebra

Online algebraická kalkulačka 17.8.2020 - 21.9.2020
Online kalkulačka zbytkových tříd 21.7.2022 - 13.8.2022
Online kalkulačka Galoisových těles 5.8.2022 - 13.8.2022

Planimetrie

Souhlasné, střídavé a vedlejší úhly 21.3.2006 - 24.5.2018
Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku 11.6.1998 - 24.5.2018
Základní shodná zobrazení 19.6.1999 - 30.11.2017
Thaletova kružnice 17.6.1998 - 28.11.2017
Významné přímky a kružnice trojúhelníku 25.10.1998 - 28.11.2017
Kružnice trojúhelníku opsaná 25.11.1997 - 10.4.2020
Kružnice trojúhelníku vepsaná 4.11.1997 - 10.4.2020
Vlastnosti trojúhelníků (42 Apps) 28.10.2004 - 10.4.2020
Tětivový čtyřúhelník 1.11.1997 - 29.11.2017
Tečnový čtyřúhelník 1.10.2000 - 21.12.2017
Pravidelný mnohoúhelník (2 Apps) 26.4.2018 - 24.5.2018
Úhel v kružnici (Obvodový, středový a úsekový úhel) 1.11.1997 - 29.11.2017
Stejnolehlost 27.4.2000 - 29.11.2017
Pythagorova věta 19.2.2001 - 29.11.2017
Věty o pravoúhlém trojúhelníku (Euklidova věta o odvěsně, Pythagorova věta) 1.11.1997 - 29.11.2017
Archimedovy kružnice 11.4.2000 - 29.11.2017
Kruhová inverze 23.3.2017 - 21.12.2017
Způsoby zadání kružnice 4.10.2017 - 21.12.2017
Apolloniovy úlohy (10 Apps) 27.12.2008 - 26.12.2017
Pappoův řetěz 4.3.2005 - 30.11.2017
Výpočet obvodu a plochy kruhu 22.11.2002 - 3.2.2021

Stereometrie

Platonská tělesa 8.6.1998 - 10.12.2017
Výpočet objemu koule (Cavalierieův princip) 4.9.2000 - 29.11.2017

Goniometrické funkce

Sinus, kosinus a tangens libovolného úhlu 25.12.1997 - 30.11.2017

Geometrie na sféře

Trojúhelník na sféře 6.2.1999 - 29.11.2017
Vzdálenost mezi dvěma body na kulovém povrchu 16.1.2021 - 23.1.2021

Vektorová algebra, Analytická geometrie

Souřadnice vektoru - rozklad na složky 22.7.1998 - 30.11.2017
Parametrická rovnice přímky v prostoru 16.9.1999 - 30.11.2017

Matematická analýza

Sečna a tečna ke grafu funkce 22.2.1998 - 30.11.2017
Průběh funkce; 1. a 2. derivace 10.10.1999 - 30.11.2017
Tečna k grafu funkce 6.9.2017 - 21.12.2017
Oskulační kružnice rovinné kživky 6.9.2017 - 21.12.2017

Zvláštní křivky

Epicykloida a hypocykloida 23.10.2017 - 21.12.2017
Rovinná Strofoida 9.11.2020 - 8.12.2020
Eliptické křivky 19.11.2020 - 8.12.2020

Komplexní čísla

Komplexní čísla v Gaussově rovině 4.12.1999 - 30.11.2017

Výroková logika

Online kalkulačka výrokových formulí 18.8.2021 - 19.8.2021

Zábavná matematika

Rozlévání mléka 2.9.1998 - 30.11.2017
Hanojské věže 6.2.2022 - 8.2.2022

Walter Fendt, 13. srpna 2022
Fyzika Astronomie Homepage E-Mail
Fyzikální Apps Astronomické Apps Domácí stránka E-Mail