Physik

Apps zur Physik

Walter Fendt
Przekład:  Marek Godlewski, M.J. Krasiński, Bogusław Malański, Szymon Malański,
Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, Jadwiga Salach
Polska wersja
PL
(HTML 5, 42 Apps, 2016-10-22)
Download
(not ready)
Deutsch
Deutsch
Česky
Česky
English
English
Español
Español
Français
Français
Ελληνικά
Ελληνικά
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Português
Português
Русский
Русский
Slovenčina
Slovenčina
Mechanika
Badanie ruchów 2.11.2000 - 23.4.2016
Równowaga trzech sił 11.3.2000 - 23.4.2016
Siła wypdakowa (Dodawanie wektorów) 2.11.1998 - 23.4.2016
Rozkład siły na składowe 30.5.2003 - 23.4.2016
Wielokrążek 24.3.1998 - 24.4.2016
Dźwignia dwustronna 2.11.1997 - 24.4.2016
Równia pochyła 24.2.1999 - 24.4.2016
Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona 23.12.1997 - 2.10.2016
Ruch pocisku 13.9.2000 - 24.4.2016
Zderzenia sprężyste i niesprężyste 7.11.1998 - 25.4.2016
Kołyska Newtona 4.11.1997 - 26.4.2016
Karuzela (siła dośrodkowa) 10.3.1999 - 5.10.2016
Pierwsze prawo Keplera 25.3.2000 - 28.4.2016
Drugie prawo Keplera 4.4.2000 - 28.4.2016
Siła wyporu w cieczach 19.4.1998 - 28.4.2016
Drgania i fale
Wahadło 21.5.1998 - 3.5.2016
Drgania ciała zawieszonego na sprężynie 24.5.1998 - 3.5.2016
Wahadła sprzężone 5.7.1998 - 3.5.2016
Drgania wymuszone (Rezonans) 9.9.1998 - 4.5.2016
Dudnienia 21.10.2001 - 4.5.2016
Fala stojąca (Nakładanie się fali padającej i odbitej) 9.7.2003 - 5.5.2016
Podłużna fala stojąca 8.6.1998 - 6.5.2016
Interferencja dwóch fal kolistych lub kulistych 22.5.1999 - 8.5.2016
Przykład efektu Dopplera 25.2.1998 - 8.5.2016
Elektrodynamika
Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego 20.4.2001 - 8.5.2016
Pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego przez który płynie prąd elektryczny 18.9.2000 - 10.5.2016
Siła elektrodynamiczna 1.6.1998 - 11.5.2016
Silnik elektryczny prądu stałego 29.11.1997 - 13.5.2016
Prądnica 8.5.1998 - 14.5.2016
Prawo Ohma 23.11.1997 - 19.9.2016
Prosty układ prądu zmiennego 13.6.1998 - 14.5.2016
Układ drgający RLC 23.10.1999 - 14.5.2016
Fala elektromagnetyczna 20.9.1999 - 14.5.2016
Optyka
Załamanie światła 20.12.1997 - 30.5.2016
Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadê Huygensa) 5.3.1998 - 20.9.2016
Teleskop astronomiczny (refraktor) 8.3.2000 - 30.5.2016
Interferencja światła na podwójnej szczelinie 7.10.2003 - 31.5.2016
Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie 11.10.2003 - 4.6.2016
Teoria względności
Przykład dylatacji czasu 15.11.1997 - 8.6.2016
Fizyka atomowa
Zjawisko fotoelektryczne 20.2.2000 - 9.6.2016
Teoria Bohra budowy atomu wodoru 30.5.1999 - 19.9.2016
Fizyka jądrowa
Rozpad promieniotwórczy 16.7.1998 - 19.9.2016

Walter Fendt, 22 października 2016