Fyzikální HTML5 aplikace

Walter Fendt
Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Česká verze
Česky
www.walter-fendt.de/html5/phcz (HTML5, 57 Apps, 2023-10-14)
Stáhnout
(2023-08-20)
Deutsch
Deutsch
Dansk
Dansk
Ελληνικά
Ελληνικά
English
English
Español
Español
Eesti
Eesti
Français
Français
Magyar
Magyar
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Polski
Polski
Português
Português
Română
Română
Русский
Русский
Slovenčina
Slovenčina
Shqip
Shqip
Srpski
Srpski
Thai
Thai
Türkmençe
Türkmençe

Mechanika

Rovnoměrně zrychlený pohyb 2.11.2000 - 27.1.2018
Rovnováha tří sil 11.3.2000 - 27.1.2018
Vektorové skládání sil (výslednice) 2.11.1998 - 27.1.2018
Rozklad síly do směrů 30.5.2003 - 27.1.2018
Kladkostroj 24.3.1998 - 27.1.2018
Zákon páky 2.11.1997 - 27.1.2018
Síly na nakloněné rovině 24.2.1999 - 27.1.2018
Experiment k 2. Newtonovu zákonu 23.12.1997 - 27.1.2018
Pohyb v homogenním tíhovém poli (vrhy) 13.9.2000 - 27.1.2018
Pružná a nepružná srážka 7.11.1998 - 27.1.2018
Newtonova kolébka (zákon zachování energie a hybnosti) 4.11.1997 - 27.1.2018
Rovnoměrný pohyb po kružnici 25.3.2007 - 27.1.2018
Model řetízkového kolotoče (Dostředivá síla) 10.3.1999 - 27.1.2018
Model horské dráhy (Dostředivá síla) 8.3.2020 - 12.12.2020
Gravitace, problém dvou těles 29.12.2020 - 24.1.2021
1. Keplerův zákon 25.3.2000 - 27.1.2018
2. Keplerův zákon 4.4.2000 - 27.1.2018
Hydrostatický tlak v kapalinách 3.2.1999 - 26.2.2019
Vztlaková síla v kapalinách 19.4.1998 - 27.1.2018

Termodynamika

Děje s ideálním plynem 25.12.1999 - 9.10.2019
Pohyb částic v ideálním plynu 9.10.2023 - 14.10.2023
Carnotův cyklus 31.8.2023 - 14.10.2023

Fyzika pevných látek

Braggův zákon 13.3.2021 - 14.3.2021

Kmitaní a vlnění

Matematické kyvadlo 21.5.1998 - 27.1.2018
Pružinový oscilátor 24.5.1998 - 27.1.2018
Vázané oscilátory 5.7.1998 - 27.1.2018
Buzené kmitání (Rezonance) 9.9.1998 - 27.1.2018
Skládání kmitů blízké frekvence - Zázněje (Rázy) 21.10.2001 - 28.1.2018
Stojaté vlnění (Vysvětlení složením s odraženou vlnou) 9.7.2003 - 28.1.2018
Stojaté podélné vlnění 8.6.1998 - 28.01.2018
Interference dvou kruhových (kulových) vln 22.5.1999 - 28.1.2018
Dopplerův jev 25.2.1998 - 28.01.2018

Elektrodynamika

Magnetické pole tyčového magnetu 20.4.2001 - 28.1.2018
Magnetické pole přímého vodiče s elektrickým proudem 18.9.2000 - 28.1.2018
Lorentzova síla na přímý vodič s proudem 1.6.1998 - 28.1.2018
Stejnosměrný elektromotor 29.11.1997 - 28.1.2018
Generátor elektrického proudu 8.5.1998 - 28.1.2018
Ohmův zákon 23.11.1997 - 28.1.2018
Zapojování rezistorů 11.9.2002 - 18.2.2020
Potenciometr 16.2.2006 - 28.1.2018
Wheatstoneův můstek 11.2.2002 - 28.1.2018
Jednoduchý střídavý obvod 13.6.1998 - 28.1.2018
RLC obvody 19.3.2004 - 21.3.2020
Elektromagnetický oscilační obvod 23.10.1999 - 28.1.2018
Elektromagnetická vlna 20.9.1999 - 28.1.2018

Optika

Lom a odraz světelného paprsku 20.12.1997 - 28.1.2018
Odraz a lom světelného vlnění (vysvětlení pomocí Huygensova principu) 5.3.1998 - 28.1.2018
Zobrazení spojnou čočkou 23.12.2008 - 28.1.2018
Keplerův dalekohled 8.13.2000 - 28.1.2018
Ohyb (difrakce) světla na dvojštěrbině 7.10.2003 - 28.1.2018
Ohyb (difrakce) světla na štěrbině 11.10.2003 - 28.1.2018

Speciální teorie relativity

Dilatace času 15.11.1997 - 28.1.2018

Atomová fyzika

Vnější fotoelektrický jev 20.2.2000 - 25.1.2021
Bohrův model atomu vodíku 30.5.1998 - 28.1.2018
Rutherfordův rozptyl 20.5.2020 - 15.6.2020

Jaderná fyzika

Radioaktivní rozpadové řady 20.7.1998 - 25.2.2018
Radioaktivní rozpadový zákon 16.7.1998 - 28.1.2018

Walter Fendt, 14. října 2023
Matematika Astronomie Homepage E-Mail
Matematika Astronomie Homepage E-Mail