Apps on Physics

Walter Fendt
Przekład:  Marek Godlewski, M.J. Krasiński, Bogusław Malański, Szymon Malański,
Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, Jadwiga Salach
Polska wersja
Polski
www.walter-fendt.de/html5/phpl (HTML5, 47 apps, 2021-02-14)
Download
(2021-02-14)
Deutsch
Deutsch
Česky
Česky
Dansk
Dansk
Ελληνικά
Ελληνικά
English
English
Español
Español
Eesti
Eesti
Français
Français
Magyar
Magyar
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Português
Português
Română
Română
Русский
Русский
Slovenčina
Slovenčina
Shqip
Shqip
Srpski
Srpski
Thai
Thai
Türkmençe
Türkmençe

Mechanika

Badanie ruchów 2.11.2000 - 21.12.2017
Równowaga trzech sił 11.3.2000 - 21.12.2017
Siła wypdakowa (Dodawanie wektorów) 2.11.1998 - 21.12.2017
Rozkład siły na składowe 30.5.2003 - 21.12.2017
Wielokrążek 24.3.1998 - 21.12.2017
Dźwignia dwustronna 2.11.1997 - 21.12.2017
Równia pochyła 24.2.1999 - 21.12.2017
Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona 23.12.1997 - 21.12.2017
Ruch pocisku 13.9.2000 - 21.12.2017
Zderzenia sprężyste i niesprężyste 7.11.1998 - 21.12.2017
Kołyska Newtona 4.11.1997 - 21.12.2017
Karuzela (siła dośrodkowa) 10.3.1999 - 21.12.2017
Pierwsze prawo Keplera 25.3.2000 - 21.12.2017
Drugie prawo Keplera 4.4.2000 - 21.12.2017
Ciśnienie hydrostatyczne w cieczach 3.2.1999 - 5.2.2019
Siła wyporu w cieczach 19.4.1998 - 21.12.2017

Drgania i fale

Wahadło 21.5.1998 - 21.12.2017
Drgania ciała zawieszonego na sprężynie 24.5.1998 - 21.12.2017
Wahadła sprzężone 5.7.1998 - 21.12.2017
Drgania wymuszone (Rezonans) 9.9.1998 - 21.12.2017
Dudnienia 21.10.2001 - 21.12.2017
Fala stojąca (Nakładanie się fali padającej i odbitej) 9.7.2003 - 21.12.2017
Podłużna fala stojąca 8.6.1998 - 21.12.2017
Interferencja dwóch fal kolistych lub kulistych 22.5.1999 - 21.12.2017
Przykład efektu Dopplera 25.2.1998 - 21.12.2017

Elektrodynamika

Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego 20.4.2001 - 22.12.2017
Pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego przez który płynie prąd elektryczny 18.9.2000 - 22.12.2017
Siła elektrodynamiczna 1.6.1998 - 22.12.2017
Silnik elektryczny prądu stałego 29.11.1997 - 22.12.2017
Prądnica 8.5.1998 - 22.12.2017
Prawo Ohma 23.11.1997 - 22.12.2017
Łączenie oporników 11.9.2002 - 19.2.2020
Prosty układ prądu zmiennego 13.6.1998 - 22.12.2017
Układ RLC (opornik, cewka, kondensator) 19.3.2004 - 21.3.2020
Układ drgający RLC 23.10.1999 - 22.12.2017
Fala elektromagnetyczna 20.9.1999 - 22.12.2017

Optyka

Załamanie światła 20.12.1997 - 22.12.2017
Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadê Huygensa) 5.3.1998 - 22.12.2017
Teleskop astronomiczny (refraktor) 8.3.2000 - 22.12.2017
Interferencja światła na podwójnej szczelinie 7.10.2003 - 22.12.2017
Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie 11.10.2003 - 22.12.2017

Termodynamika

Równanie stanu gazu doskonałego - przypadki szczególne 25.12.1999 - 17.10.2019

Teoria względności

Przykład dylatacji czasu 15.11.1997 - 22.12.2017

Fizyka atomowa

Zjawisko fotoelektryczne 20.2.2000 - 5.2.2019
Teoria Bohra budowy atomu wodoru 30.5.1999 - 22.12.2017

Fizyka jądrowa

Szeregi promieniotwórcze 20.7.1998 - 11.1.2018
Rozpad promieniotwórczy 16.7.1998 - 22.12.2017

Walter Fendt, 14 lutego 2021
Mathematics Astronomy Homepage E-Mail
Mathematics Astronomy Homepage E-Mail