Physik

Fyzikálne HTML5 aplikácie

Walter Fendt
Preklad do slovenčiny: Augustín Šutta, učiteľ na odpočinku
Slovenská verzia
slovensky
(HTML5, 41 Apps, 2019-02-13)
Stiahnuť
(2018-03-01)
Deutsch
Deutsch
Česky
Česky
Dansk
Dansk
Ελληνικά
Ελληνικά
English
English
Español
Español
Eesti
Eesti
Français
Français
Magyar
Magyar
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Polski
Polski
Português
Português
Română
Română
Русский
Русский
Shqip
Shqip
Srpski
Srpski
Thai
Thai
Türkmençe
Türkmençe
Mechanika
Rovnomerne zrýchlený pohyb 2.11.2000 - 1.3.2018
Rovnováha troch síl 11.3.2000 - 1.3.2018
Vektorové skladanie síl (výslednica) 2.11.1998 - 1.3.2018
Rozklad sily do smerov 30.5.2003 - 1.3.2018
Kladkostroj 24.3.1998 - 1.3.2018
Zákon páky 2.11.1997 - 1.3.2018
Naklonená rovina 24.2.1999 - 1.3.2018
Pohyb v homogénnom tiažovom poli (vrhy) 13.9.2000 - 1.3.2018
Pružná a nepružná zrážka 7.11.1998 - 1.3.2018
Newtonova kolíska (zákon zachovania energie a hybnosti) 4.11.1997 - 1.3.2018
Rovnomerný pohyb po kružnici 25.3.2007 - 1.3.2018
Prvý Keplerov zákon 25.3.2000 - 1.3.2018
Druhý Keplerov zákon 4.4.2000 - 1.3.2018
Vztlaková sila v kvapalinách 19.4.1998 - 1.3.2018
Kmitanie a vlnenie
Matematické kyvadlo 21.5.1998 - 1.3.2018
Pružinový oscilátor 24.5.1998 - 1.3.2018
Viazané oscilátory 5.7.1998 - 1.3.2018
Budené kmitanie (rezonancia) 9.9.1998 - 1.3.2018
Skladanie kmitov blízkej frekvencie - zázneje (rázy) 21.10.2001 - 1.3.2018
Stojaté vlnenie (vysvetlenie zložením s odrazenou vlnou) 9.7.2003 - 1.3.2018
Stojaté pozdĺžne vlnenie 8.6.1998 - 1.3.2018
Interferencia dvoch kruhových (guľových) vĺn 22.5.1999 - 1.3.2018
Dopplerov jav 25.2.1998 - 1.3.2018
Elektrodynamika
Magnetické pole tyčového magnetu 20.4.2001 - 1.3.2018
Magnetické pole priameho vodiča s elektrickým prúdom 18.9.2000 - 1.3.2018
Lorentzova sila na priamy vodič s prúdom 1.6.1998 - 1.3.2018
Jednosmerný elektromotor 29.11.1997 - 1.3.2018
Generátor elektrického prúdu 8.5.1998 - 1.3.2018
Ohmov zákon 23.11.1997 - 1.3.2018
Jednoduchý striedavý obvod 13.6.1998 - 1.3.2018
Elektromagnetický oscilačný obvod 23.10.1999 - 1.3.2018
Elektromagnetická vlna 20.9.1999 - 1.3.2018
Optika
Lom a odraz svetelného lúča 20.12.1997 - 1.3.2018
Odraz a lom svetelného vlnenia (vysvetlenie pomocou Huygensovho princípu) 5.3.1998 - 1.3.2018
Keplerov ďalekohľad 8.13.2000 - 1.3.2018
Ohyb (difrakcia) svetla na dvojštrbine 7.10.2003 - 1.3.2018
Ohyb (difrakcia) svetla na štrbine 11.10.2003 - 1.3.2018
Špeciálna teória relativity
Dilatácia času 15.11.1997 - 1.3.2018
Atómová fyzika
Vonkajší fotoelektrický jav 16.7.1998 - 1.3.2018
Bohrov model atómu vodíka 30.5.1998 - 1.3.2018
Jadrová fyzika
Rádioaktívny rozpadový zákon 16.7.1998 - 1.3.2018

Walter Fendt, 13. februára 2019